………borosgazda nevében!


A hegyközség a róla szóló 1994. évi CII. törvény rendelkezései szerint alakult.
Kezdetben 5 hegyközségi szervezet működött a borvidéken, úgy mint a Dobai Somlógyöngye,
a Nagyszöllős Hegyközség, a Somlóvásárhelyi és Somlójenői Hegyközség és a Sághegy-
Kissomlyói Hegyközség, valamint a Nagy-Somlói Borvidék Hegyközségi Tanácsa.
2008-ban a törvény változása miatt a hegyközségek 1 hegyközségben egyesültek
összeolvadással, így megszűnt a Hegyközségi Tanács is mint szervezet.
A hegyközség feladatai közé tartozik az 1000 m2-t meghaladó „szőlő” művelési ágú
ingatlanok használóinak nyilvántartása, adatok gyűjtése, azok továbbítása a megfelelő
államigazgatási szervezetek felé. Előadásokat, borversenyeket szervez, képviseli tagjai
érdeket a különböző fórumokon. Feladata továbbá a borvidék eredetvédelme és a szőlő-
bortermeléssel kapcsolatos egyéb hatósági munkákban való részvétel.
A hegyközség köztestület, amelynek tagjait a törvény rendelkezései alapján kell
nyilvántartani. A hegyközség további feladatait, valamint a tagok jogait és kötelezettségeit a
hatályos törvényen kívül a hegyközség Alapszabálya és Rendtartása tartalmazza.

Honlapunkon keresztül szeretnénk bemutatni


Önnek……………………………..pincelátogatást kívánunk!

"Mert a somlai tűzbor, vulkánon termett. A Somló mellett nincs víz. Nagy síkság közepén emelkedik és korona alakja van. Minden borok közül a somlai számomra a nincs tovább. Nos, a somlai számomra a szoláris bariton, de szimfonikus szőke hímbor, amely a legmagasabb teremtő spirituális olaját tartalmazza, éspedig boraink közül egyedülálló tisztaságban. Ezért gondolom ugyanis, hogy minden bor ugyan társas, és igazi lényét akkor tárja fel, ha közösségben isszák, a somlai a magányos itala. Annyira tele van a teremtés mámorának olajával, hogy csak kellően elmélyedt, végleg elcsendesült, kiegyensúlyozott magányban szabad inni. A somlairól (az eredeti, ősi, ma már ritka, csaknem fehérarany, száraz, tüzes somlairól van szó) egyébként még azt kívánom elmondani, hogy bár minden komolyabb hegyi bor inkább a negyvenen felüli kornak felel meg, a somlai az aggastyán bora. A bölcsek bora, azoké az embereké, akik végül is megtanulták a legnagyobb tudást, a derűt.
…a somlai bor hieratikus maszkjában érzem magam legközelebb ahhoz a kiérett derűhöz és bölcsességhez, ahhoz az intenzív teremtő mámorhoz, amely ezt a világot megalkotta.”

Hamvas Béla, A bor filozófiája 1945