Növényvédelmi előrejelzés a Nagy-Somlói borvidékre

A növényvédelmi előrejelző rendszer működtetését a Syngenta növényvédelmi Kft, Dow agrosciences hungary Kft, Basf hungária Kft, Dupont magyarország Kft támogatja, ezért növényvédő szer ajánlatunkat a fenti cégek termékeire alapozzuk!

2009.04.21-28.

Az átlagosnak mondható téli időjárást követően az áprilisban bekövetkező hirtelen felmelegedés a rovarkártevőknek kedvezett leginkább.

A magas nappali hőmérséklet mellett az atkák, szőlőmolyok, tripszek gyors fejlődésnek indultak és megjelentek a kártevő alakok.

A rügypikkelyek alatt telelő gubacsatkák, szőlő levélatkák a friss hajtásokat károsítják. A Somlón és a Ság hegyen főként a gubacsatkák károsítására kell számítani. Egy-egy levélkén már látszanak a kártétel nyomai, a levél színén kialakult dudoros torzulások.

Ha a lemosó kezelés utáni első növényvédelmet tervezzük, akkor ebben a kezelésben kell használni az atkaölőszert is.

Április közepén megkezdődött a tarka szőlőmoly rajzása. Jelenleg 8-16 db imágót fog egy csapda hetente a Somlón. Ez azt jelenti, hogy számítani kell a kártevő rajzásának fokozódására. Az ellene szükséges első kezeléseket a rajzáscsúcsban (kitinszintézist gátló, vagy hosszú hatástartamú szerek esetén), vagy azt követő 6-7 nap múlva (piretroid szerek esetén) kell elkezdeni. Április utolsó heteiben ez még nem aktuális, mert ezekben a napokban még nem történik tojásrakás, vagy nem számottevően.

A 4-6 leveles állapotú szőlőben az időjárástól függően fertőzhet a szőlő lisztharmat. Jelenleg a fertőzés feltételei nincsenek meg. Az elmúlt évi erős fertőzési nyomás valamint a nagy számú áttelelő képlet képződése miatt célszerű az első kezelésekben megelőző jelleggel permeteznünk. Ennek várhatóan a legmegfelelőbb ideje 8-10 cm-es hajtáshossz kialakulásakor lesz.

A peronoszpóra első fertőzése számára szintén nincsenek meg a feltételek. Ha az éjszakai hőmérséklet 10 C˚ alá csökken, valamint ha nincs kellő mennyiségű, 10-15 mm csapadék, akkor a rajzó spórák nem tudnak fertőzést elindítani.

Ha elvégeztük a lemosó kezeléseket, akkor a szőlőkben jelenleg tehát nem szükséges a növényvédő szeres beavatkozás. Ha a lemosó kezelésre nem jutott idő, akkor 6-8 leveles állapotban végezzük el az első kezelést. A gombaölőszer felhasználás tervezésekor vegyük figyelembe, hogy ennél az első kezelésnél elegendő a levelek felületén ható kontakt készítmények használata, valamint szükség lesz atkaölőszer használatára is.

Április utolsó hetében a hőmérséklet visszaesése miatt továbbra sem lehetséges a lisztharmat és a peronoszpóra első fertőzéseinek kialakulása. A szőlő fenológiai állapota már április végén, május elején alkalmas lehet a fertőzések kialakulásához.

Számolni kell azzal a ténnyel, hogy az elmúlt évben nagy mennyiségben képződött a lisztharmat áttelelő képlete, amelyekből ebben az évben a fertőzések kiindulnak. Mielőtt az időjárás alkalmassá válik a kórokozók számára, a megelőző védelemre nagy hangsúlyt kell fektetni.

Erre a célra javasolható alkalmas készítmények a ként tartalmazó kontakt növényvédő szerek pl.: Thiovit Jet, Kumulus S

A peronoszpóra első fertőzésének bekövetkezéséhez a hőmérséklet és a csapadék is hiányzik.

Ezek teljesülése esetén jó, ha a levélfelület már részesült a peronoszpóra elleni megelőző védekezésben.

Kontakt hatású peronoszpóra ellen alkalmazható szerek pl.: Equation Contact, Delan 700 WG

A tarka szőlőmoly intenzív rajzását figyelhettük meg április utolsó hetében. A tojások lerakása, várhatóan május első dekádjában zajlik. Emiatt az első tarka szőlőmoly elleni kezelést erre az időszakra időzíthetjük. A legtakarékosabb megoldás akkor védekezni először, ha a virágzat megnyúlása elkezdődik.

Erre az időszakra tervezhetjük, pl. a Lufox, Avaunt 150 SC, vagy Nomolt 15 SC kijuttatását.

"Mert a somlai tűzbor, vulkánon termett. A Somló mellett nincs víz. Nagy síkság közepén emelkedik és korona alakja van. Minden borok közül a somlai számomra a nincs tovább. Nos, a somlai számomra a szoláris bariton, de szimfonikus szőke hímbor, amely a legmagasabb teremtő spirituális olaját tartalmazza, éspedig boraink közül egyedülálló tisztaságban. Ezért gondolom ugyanis, hogy minden bor ugyan társas, és igazi lényét akkor tárja fel, ha közösségben isszák, a somlai a magányos itala. Annyira tele van a teremtés mámorának olajával, hogy csak kellően elmélyedt, végleg elcsendesült, kiegyensúlyozott magányban szabad inni. A somlairól (az eredeti, ősi, ma már ritka, csaknem fehérarany, száraz, tüzes somlairól van szó) egyébként még azt kívánom elmondani, hogy bár minden komolyabb hegyi bor inkább a negyvenen felüli kornak felel meg, a somlai az aggastyán bora. A bölcsek bora, azoké az embereké, akik végül is megtanulták a legnagyobb tudást, a derűt.
…a somlai bor hieratikus maszkjában érzem magam legközelebb ahhoz a kiérett derűhöz és bölcsességhez, ahhoz az intenzív teremtő mámorhoz, amely ezt a világot megalkotta.”

Hamvas Béla, A bor filozófiája 1945