Növényvédelmi előrejelzés a Nagy-Somlói borvidékre

A növényvédelmi előrejelző rendszer működtetését a Syngenta Növényvédelmi Kft, Dow AgroSciences Hungary Kft, BASF Hungária Kft, DuPont Magyarország Kft támogatja, ezért növényvédő szer ajánlatunkat a fenti cégek termékeire alapozzuk!

2011.07.22.

A héten érkező frontok, intenzív esőzések hatására fokozódott a rothadás kialakulásának veszélye. A szőlő fajtáinak többsége több héttel a zsendülés előtt áll. A korai fajták és a csemegeszőlők zsendülése helyenként kezdődik.
A rothadási folyamatot bármely bogyókon keletkező sérülés, vagy kisebb repedés elindíthatja. A tarka szőlőmoly lárvák rágása, vihar okozta sérülések, vagy a tömött fürtökön kialakuló repedések egyaránt jó táptalajai a gombáknak.
A rothadást okozó gombák zöldrothadást, ecetes rothadást, fekete rothadást, fakó rothadást, a jól ismert szürkepenészes rothadást, vagy a nemesrothadást idézhetik elő.

A zöldrothadáskor az érő bogyókon zöld színű penész jelenik meg, csökken a bogyók cukortartalma, a must keserűvé válik.
A fekete rothadás kórokozója a virágzástól kezdődően minden részét fertőzi a szőlőnek. A fertőzött szemek leesnek, bebarnulnak, a fürtön maradók sötétlilák és gyakran összeszáradnak, a kocsány barnul. Az utóbbi években terjedőben van!
A fehér vagy fakórothadás az előző kórokozóhoz hasonlóan a szőlő minden részét fertőzheti. A beteg növényi részek fakó színűvé válnak, a bogyó töpped, a fakó sárga majd a fakó barna szín jellemző rá. A bogyók felületén kiemelkedő mákszemnyi pontok tapinthatók. Ha a kocsány fertőződik, akkor a fürt leszárad – könnyen összetéveszthető a fürtkocsány bénulás tünetével.

A szürkepenészes rothadás számára a legkedvezőbb a 20-25 ºC-os hőmérséklet és a 92-97 % relatív páratartalom, amikor gyorsan fejlődik ki. A Nagy-Somlói borvidéken az elmúlt években a fürt fertőződött. A virágzás idején ritkán alakul ki fertőzés. A bogyók enyhe lilás elszíneződése, majd az egérszürke telep alapján könnyen felismerhető. A fajták többségénél még a zsendülés előtt kell megalapozni az ellene való védelmet, hosszú hatástartamú szerekkel. Később, ha kialakult a fertőzés, nehéz megállítani terjedését, különösen csapadékos nyár végén, ősszel. A gombaölő szerek használatakor már ebben az időszakban kell ütemezni a rothadás elleni védelmet, figyelembe véve a várakozási idők betartását szüret előtt. Különös figyelmet kell fordítani a késői érésű fajtákra, ahol két alkalommal történő kezelésre is szükség lehet.
A lisztharmat újabb fertőzéseire fürtön már nem kell számítani, de a meglévő gócokból még növekedhetnek a telepek. Ha fertőzött fürtöket találunk, akkor ebben az időszakban használhatunk még felszívódó, gyógyító hatású készítményt a lisztharmat ellen.
A csapadék gyakorisága és intenzitása kedvez a peronoszpóra gombának, amely ellen megelőző védekezésre szükség van a zsendülés előtt és zsendüléskor is!
A tarka szőlőmoly rajzása leszálló ágban van, elhúzódó lárvakelést nem tapasztaltunk.

Ezen a héten javasolható növényvédő szerek:
Syngenta:
Peronoszpóra ellen: Ridomil Gold MZ
Lisztharmat ellen: Thiovit Jet
Szürkepenészes rothadás ellen: Chorus vagy Switch

Dow AgroSciences:
Lisztharmat ellen: Karathane Star, vagy Systhane Duplo, vagy Rally Q
Peronoszpóra ellen: Dithane M45; vagy Dithane DG NeoTec

DuPont:
Lisztharmat ellen: kén
Peronoszpóra ellen: Curzate R
Rothadások ellen: Curzate F

BASF:
Lisztharmat: Vivando vagy Kumulus S
Peronoszpóra ellen: réz
Szürkepenészes rothadás ellen: Scala

 

thiovitjet +

Költségkímélő és hatékony kombináció a fürtzáródást követő permetezésekhez

A szőlő bogyóinak lisztharmatra és peronoszpórára való érzékenysége a fürtzáródást követő időszakban (általában július közepétől) jelentősen csökken. Azok a gazdák, akik jó minőségben elvégzett zöldmunkákkal, megfelelő növényvédő szerek választásával, a szerek folyamatos váltogatásával elérték, hogy eddig a fenológiai stádiumig egészségesen tudták tartani a fürtöket, bizton számíthatnak arra, hogy ez a két betegség már nem fenyegeti az idei évi termésüket. Nem szabad elfeledkeznünk azonban arról, hogy a szőlő egyéb részei (fürtkocsány, levél, hajtás) továbbra is ki vannak téve e betegségek támadásának. Ha engednénk, hogy ezeken a részeken felszaporodjanak a kórokozók, akkor számtalan áttelelő képlet képződhetne a növényünkön, ami megfelelő környezeti feltételek esetén súlyos járvány indítója lehet a következő évi vegetációban. A zárópermetezéseknek tehát legnagyobb jelentősége abban van, hogy ezáltal elhárítjuk a késői fertőzéseket, gyérítjük a fertőző anyag mennyiségét, csökkentjük a következő évi fertőzések kialakulásának kockázatát.

Szerencsére ebben az időszakban már megfelelő védelmet biztosítanak a pénztárcánkat is kímélő kontakt készítmények. Ezen növényvédő szerek a szőlő felületén elhelyezkedve akadályozzák meg a kórokozók megtelepedését. Ahhoz, hogy igazán hatékonyak legyenek, számos feltételnek teljesülnie kell:

  • A választott készítménynek jó esőállósággal kell rendelkeznie!
  • A tökéleteshez közelítő fedettség eléréséhez szellős lombozatra van szükség, hogy mindenhova elérjen a permetszer!
  • Ugyanez okból ebben az időszakban célszerű megemelni az 1 ha-ra kiszórt permetlé mennyiségét.
  • Válasszunk olyan készítményeket, melyek megfelelő szemcsemérettel rendelkeznek, így megnövekedett az esőállóságuk és jobb fedettséget biztosítanak.

Ha egy kontakt készítményben túl nagy a hatóanyag részecskemérete, akkor nem biztosíthat megfelelő fedettséget, hiszen az egyes részecskék között sok lesz a fedetlen felület. Ezen részecskéket ráadásul az eső is könnyen lemoshatja, hiszen gyengébb a tapadóképességük. Ugyanakkor, ha túl kicsi a részecskeméret, akkor megnövekszik a perzselés veszélye.

Mindezen feltételeknek kiválóan megfelel, így hatékonyan szolgálja a szőlő növényvédelmét a lisztharmat elleni kénkészítménye, a thiovitjetés a peronoszpóra elleni réz-oxiklorid hatóanyagú .

thiovitjet

Nagy tisztaságú, irányított szemcsméretel formulázott, réz tartalmú gombaölő permetező szer.

Hatóanyag: 63% rézoxiklorid (37,5 % fémréz)
Ajánlott dózis szőlőben virágzás után: 2,0-2,5 kg/ha

Egyedülálló hatékonyságát és könnyű felhasználhatóságát az ún. Fluid-ágy technológiának köszönheti. A Fluid-ágy technológia lényege, hogy a formulázás során a hatóanyagot egy magas hőmérsékletű, nagy nyomású légáramon porlasztják át, majd a kivált porképző részt leválasztják és az így nyert szennyeződésmentes „tiszta” hatóanyagot újra végigvezetik a rendszeren. Így a szemcsékre hagymalevél-szerűen további hatóanyag rétegződik. Ezáltal nagyobb fajlagos felületű, de kisebb szemcsék (1-2 mikrométer közötti) képződnek, ami tökéletesebb fedettséget eredményez a növény felületén.

 

 

  • egyenletes szemcseméret, „hagymahéj”szerű szerkezettel
  • lágy külső szemcsefelület, a termék könnyebben diszpergálható vízben
  • a szemcsék egyforma méretűek, így korlátozott a kisebb méretek
    diszperziója
  • a késztermékben jelentéktelen a pormennyiség
Ha a lisztharmat és a peronoszpóra mellett a Botrytis ellen is szükség lesz védekezésre, kérem érdeklődjön a két kiemelkedő hatékonyságú szürkepenész elleni készítménye iránt is:


thiovitjet

"Mert a somlai tűzbor, vulkánon termett. A Somló mellett nincs víz. Nagy síkság közepén emelkedik és korona alakja van. Minden borok közül a somlai számomra a nincs tovább. Nos, a somlai számomra a szoláris bariton, de szimfonikus szőke hímbor, amely a legmagasabb teremtő spirituális olaját tartalmazza, éspedig boraink közül egyedülálló tisztaságban. Ezért gondolom ugyanis, hogy minden bor ugyan társas, és igazi lényét akkor tárja fel, ha közösségben isszák, a somlai a magányos itala. Annyira tele van a teremtés mámorának olajával, hogy csak kellően elmélyedt, végleg elcsendesült, kiegyensúlyozott magányban szabad inni. A somlairól (az eredeti, ősi, ma már ritka, csaknem fehérarany, száraz, tüzes somlairól van szó) egyébként még azt kívánom elmondani, hogy bár minden komolyabb hegyi bor inkább a negyvenen felüli kornak felel meg, a somlai az aggastyán bora. A bölcsek bora, azoké az embereké, akik végül is megtanulták a legnagyobb tudást, a derűt.
…a somlai bor hieratikus maszkjában érzem magam legközelebb ahhoz a kiérett derűhöz és bölcsességhez, ahhoz az intenzív teremtő mámorhoz, amely ezt a világot megalkotta.”

Hamvas Béla, A bor filozófiája 1945